Radio 021

20222021

021.rs

Sajt radio programa registrovanog 24.12.2009. Izdavač: Radiodifuzno preduzeće 021 doo Novi Sad.

81100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
2830
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
1325
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera21-501
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju11-202
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju11-202
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaNe1
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju03
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju02
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
510
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne 0
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Da 5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Konekcija uređaja i sajta se odvija po sigurnom protokolu. Podaci korisnika putuju i skladište se u jurisdikciji sa adekvatnim režimom zaštite. Dokument o privatnosti je bitno unapređen: njegova razumljivost je ocenjena najvišom ocenom, a od obaveza ostala je neispunjena ona koja se tiče roka čuvanja podataka. Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije. Plasira određenu količinu kolačića i trekera, mada ne i najintruzivnije vrste. Sajt nema aplikacije za mobilne platforme. Registracija korisnika nije opisana u politikama privatnosti, ali se na ovaj način prikuplja minimalna količina podataka u odnosu na svrhu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.