Kurir

20222021

kurir.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 07.06.2016. Izdavač: Adria Media Group doo Beograd.

49100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
430
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Delimično1
Da li je navedena svrha obrade podataka?Ne0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Ne0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
1525
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
510
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju02
iOS podaciPrikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info2
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Da 5
010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)10+0

PREGLED

Protokol komunikacije korisničkog uređaja i servera je siguran, a lokacija servera i putanje podataka utvrđena je na teritorijama sa usklađenom pravnom zaštitom. Veći broj poena ponovo je oduzet na indikatorima o ispunjavanju zakonske obaveze informisanja korisnika o obradi ličnih podataka: politika privatnosti postoji ali, osim što nije pisana jasno i transparentno, ne pruža gotovo nijednu informaciju o obradi. Korisnici su obavešteni da sajt postavlja kolačiće, ali ne postoji jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira se umeren broj kolačića i trekera, što je slučaj i sa aplikacijom za Android platformu. Aplikacija za iOS prikuplja lične podatke. Registracija korisnika opisana je u politici privatnosti, ali se poštuje princip minimalnosti prikupljanja za ovu svrhu. U međuvremenu su protiv medija donete još tri odluke o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti i sada ih ima ukupno 15.