Kurir

kurir.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 07.06.2016. Izdavač: Adria Media Group doo Beograd.

46 100
15 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
4 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Delimično 1
Da li je navedena svrha obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Ne 0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
14 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 0-20 2
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
8 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 6-10 1
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 0 2
iOS podaci Prikupljaju se podaci koji nisu lični 5
5 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne 0
0 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) 10+ 0

PREGLED

Mada se server ne nalazi u Srbiji, a podaci prolaze kroz još dve zemlje, na tehničkim parametrima nisu oduzimani poeni, jer je reč o jurisdikcijama koje pružaju adekvatnu pravnu zaštitu. Veći broj poena oduzet je na indikatorima o ispunjavanju zakonske obaveze informisanja korisnika o obradi ličnih podataka: politika privatnosti postoji ali, osim što nije pisana jasno i transparentno, ne pruža gotovo nijednu informaciju o obradi. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne postoji jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Manji broj kolačića i trekera uštedeli su sajtu nešto poena, što je slučaj i sa verzijama za mobilne uređaje. Registracija korisnika opisana je u politici privatnosti, ali obim prikupljenih podataka prevazilazi svrhu njihovog prikupljanja. Sa 12 odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti, medij se svrstava u visoko rizične aktere.