INDEKS
PRIVATNOSTI U MEDIJIMA
2022

IPM je kompozitni indikator za analizu zaštite prava građana na privatnost u onlajn medijskoj sferi Srbije. Ovaj statistički alat razvija SHARE Fondacija kao sredstvo za javno zagovaranje i unapređenje standarda zaštite privatnosti u poslovanju medija na internetu.

VAŽNI NALAZI 2022 2021

TOP 520222021

ZBIR POENA


TABELA

SIROVI PODACI20222021

UKUPNO
KATEGORIJE
2022 2021RAZLIKE

Indeks privatnosti u medijima (IPM)

Posvećena unapređenju i zaštiti digitalnih prava i sloboda, SHARE Fondacija od 2012. prati različite uticaje na ljudska prava u onlajn okruženju Srbije i regiona, sa posebnom pažnjom na medijski ekosistem: od bezbednosti novinara i zaštite digitalne sigurnosti medija, do zakonodavnih rešenja i primene propisa značajnih za slobodu govora i informisanja.

Početkom 2021. pokrenuli smo razvoj statističkog alata koji ovu oblast osvetljava iz ugla građana, korisnika onlajn medija. Indeks privatnosti u medijima je kompozitni indikator koji omogućava pojednostavljenu analizu prakse u oblasti zaštite privatnosti građana u onlajn medijskoj sferi Srbije.

Pokazatelji su grupisani u šest osnovnih kategorija, od tehničkih – kao što su kolačići ili vrste platformi, gde se bodovanje oslanja na usaglašena načela globalne zajednice – do obaveza propisanih zakonom ili etičkim kodeksom novinara.

Za analizu je odabrano 50 onlajn medija čiji sadržaj pretežno čine vesti i aktuelnosti, bilo da je reč o samostalnim elektronskim izdanjima ili onlajn verzijama tradicionalnog formata. Lista je delom sastavljena prema najvećoj prosečnoj poseti, a delom po geografskoj oblasti ili značaju za javni interes.