Noizz

noizz.rs

Lokalna verzija platforme za mlade prisutne u više evropskih zemalja, pokrenuta u Srbiji 2016. Izdavač: Izdavačko društvo "Ringier Axel Springer" d.o.o Beograd.

69 100
13 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? SAD 1
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? SAD 1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
17 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Da 1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Delimično 1
Da li je navedena svrha obrade podataka? Da 2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Da 2
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Da 2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Da 2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Delimično 1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Da 1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
13 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 21-50 1
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
6 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 11+ 0
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 1-3 1
iOS podaci Medij nema aplikaciju 5
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne postoji registracija 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Sajt i uređaj komuniciraju po sigurnom protokolu. Server je lociran u SAD, državi ne sasvim u saglasnosti sa standardima zaštite. Podaci prolaze kroz Srbiju, SAD i jednu državu EU. Razumljivost politike privatnosti ocenjena je najnižom ocenom, ali njen sadržaj u većoj meri ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira se veći broj kolačića i trekera, bez najintruzivnijih. Od korisnika Androida traže se dve rizične dozvole, a prisutan je veliki broj trekera. Medij nema aplikaciju za iOS platformu. Registracija korisnika je obuhvaćena politikom privatnosti, ali na sajtu takva opcija ne postoji. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.