Noizz

20222021

noizz.rs

Lokalna verzija platforme za mlade prisutne u više evropskih zemalja, pokrenuta u Srbiji 2016. Izdavač: Izdavačko društvo "Ringier Axel Springer" d.o.o Beograd.

63100
1315
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?SAD1
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
1730
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Delimično1
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Delimično1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
725
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera21-501
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju11-202
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju11-202
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
610
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju11+ 0
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Sajt i uređaj komuniciraju po sigurnom protokolu. Server i tranzit podataka locirani su u jurisdikcijama sa usklađenim i delimično usklađenim standardima zaštite. Razumljivost politike privatnosti nije unapređena, ocenjena je najnižom ocenom, mada njen sadržaj u većoj meri ispunjava zakonske obaveze. Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije. Plasira se veći broj kolačića i trekera, uključujući i najintruzivnije. Od korisnika Androida traže se dve rizične dozvole, a prisutan je veliki broj trekera. Medij nema aplikaciju za iOS platformu. Opcija registracije korisnika je ukinuta. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.