013 info

20222021

013info.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 13.03.2015. Izdavač: 013 info.

74100
1115
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
1730
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Delimično1
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
1625
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po brojuMedij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po brojuMedij nema aplikaciju2
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Podešeno je automatsko učitavanje sajta po sigurnom protokolu, što je napredak od čitavih devet poena u odnosu na prošlu godinu. Lokacija hosting servera je maskirana, o čemu i dalje nema obaveštenja u politikama privatnosti. Podaci iz Srbije prolaze kroz SAD, gde se nalazi i posrednički servis koji sajt koristi. Sajt ima politike privatnosti i, mada pretežno ispunjava zakonom predviđene obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka, razumljivost dokumenta ocenjena je najnižom ocenom. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali nema jednostavnu opciju za uskraćivanje pristanka. Broj trekera koji postavlja svrstava sajt u najbolje ocenjenu grupu, sa jednakim brojem marketinških i kolačića trećih strana. Koristi trekere za Gugl analitiku, a ne plasira najintruzivnije vrste. Nema aplikacije za mobilne platforme. Na sajtu ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.