013 info

013info.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 13.03.2015. Izdavač: 013 info.

62 100
2 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Ne 0
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti 0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? SAD 1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Da, u SAD 1
14 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Da 1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Delimično 1
Da li je navedena svrha obrade podataka? Da 2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Delimično 1
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Da 2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Delimično 1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Da 1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
16 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 0-20 2
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Ne 1
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
10 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju Medij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju Medij nema aplikaciju 2
iOS podaci Medij nema aplikaciju 5
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Ne postoji registracija 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne postoji registracija 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Jedan od retkih medija koji nema podešeno automatsko učitavanje sajta po sigurnom protokolu, mada za to poseduje odgovarajući sertifikat. Bez ispravne konfiguracije, sertifikat za HTTPS je obesmišljen. Lokacija servera se ne može utvrditi, jer sajt koristi posrednike sadržaja, dok podaci, osim kroz Srbiju, prolaze kroz još dve države EU i dva puta kroz SAD (režim zaštite koji nije u potpunosti adekvatan). Server posredničkog servisa takođe se nalazi u SAD. Razumljivost politike privatnosti ocenjena je najnižom ocenom, dok njen sadržaj delimično ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira umerenu količinu kolačića i trekera, bez najintruzivnijih vrsta. Nema aplikacije za mobilne platforme. Na sajtu ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.