B92

20222021

b92.net

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (uređivački oblikovana internet stranica) 05.01.2010. Izdavač: Radio difuzno preduzeće B92 doo Beograd.

66100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
3030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
425
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera51+0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju21-401
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju21-401
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
210
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciNema informacija o podacima koji se prikupljaju 0
510
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne 0
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Jedan od retkih medija koji je zabeležio pad na rang listi u odnosu na prošlu godinu. Svih 8 oduzetih poena izgubljeni su u kategoriji kolačića i trekera, alata koja se prikupljaju metapodaci o ponašanju korisnika na internetu. Umnožen je broj trekera, posebno marketinških i kolačića trećih strana, dok se medij ove godine odlučio i za korišćenje najintruzivnijih trekera koji izbegavaju blokere, beleže sesije i unose sa korisničkih uređaja. Ako je za utehu, medij i dalje ispunjava sve tehničke parametre, ima odgovarajući politiku privatnosti i nema odluka o kršenju etičkog kodeksa.


Lokacija sajta nalazi se u jurisdikciji koja odgovara pravu Republike Srbije, dok podaci ne prolaze kroz pravno neadekvatne države. Konekcija se odvija po sigurnom protokolu i ne koriste se usluge posrednika sadržaja. Politika privatnosti postoji, ocenjena je najvišom ocenom i sadrži sve informacije o obradi ličnih podataka u skladu sa zakonom. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira veliki broj kolačića i trekera, uključujući najintruzivnije. Od korisnika Android platforme traže se rizične dozvole, uz značajan broj trekera, dok korisnici iOS nisu obavešteni o vrsti podataka koja se prikuplja. Registracija korisnika opisana je u politici privatnosti, ali obim prikupljenih podataka prevazilazi svrhu njihovog prikupljanja. Protiv sajta nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.