B92

b92.net

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (uređivački oblikovana internet stranica) 05.01.2010. Izdavač: Radio difuzno preduzeće B92 doo Beograd.

74 100
15 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
30 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Da 1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Da 2
Da li je navedena svrha obrade podataka? Da 2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Da 2
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Da 2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Da 2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Da 2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Da 2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Da 2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Da 1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 1 - najbolje 9
12 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 21-50 1
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
2 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 6-10 1
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 1-3 1
iOS podaci Nema informacija o podacima koji se prikupljaju 0
5 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne 0
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Server ovog medija nalazi se u Srbiji, dok podaci na putu od korisničkog uređaja do sajta ne izlaze iz zemlje. Koristi siguran protokol i nema posrednike sadržaja. Politika privatnosti postoji, ocenjena je visokom ocenom i sadrži sve informacije o obradi ličnih podataka u skladu sa zakonom. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Broj kolačića i trekera je značajan, mada nema najintruzivnijih. Od korisnika Android platforme traže se rizične dozvole, uz značajan broj trekera, dok korisnici iOS nisu obavešteni o vrsti podataka koja se prikuplja. Registracija korisnika opisana je u politici privatnosti, ali obim prikupljenih podataka prevazilazi svrhu njihovog prikupljanja. Protiv sajta nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.