Mozzart sport

20222021

mozzartsport.com

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 18.01.2013. Izdavač: Mozzart doo Beograd.

84100
1315
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
3030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
1825
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti, opt-in10
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
310
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju4+0
iOS podaciPrikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info2
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Da 5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Protokol za konekciju uređaja i sajta je siguran, dok sajt koristi posredničke usluge kompanije iz SAD. Podaci putuju kroz usklađene i delimično usklađene jurisdikcije. Politika privatnosti ocenjena je najvišom ocenom, a njen sadržaj u potpunosti ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika sajta o obradi ličnih podataka. Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti korisnika, što je unapređenje u odnosu na prethodni izveštaj. Plasira manju količinu kolačića i trekera, uključujući i neke intruzivne vrste. Od korisnika Android platforme traži se veći broj rizičnih dozvola, plasiraju se i trekeri, dok se od korisnika iOS prikupljaju lični podaci. Registracija korisnika je obuhvaćena politikom privatnosti, a količina podataka koja se na taj način skuplja minimalna je u odnosu na svrhu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.