Insajder

insajder.net

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 12.11.2015 Izdavač: INSAJDER PRODUKCIJA DOO BEOGRAD.

59 100
11 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti 0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? SAD 1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Da, u SAD 1
12 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Da 1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Delimično 1
Da li je navedena svrha obrade podataka? Delimično 1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Delimično 1
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Delimično 1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 2 - srednje 4
14 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Ne postoji obaveštenje o kolačićima 0
Broj trekera 0-20 2
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Ne 1
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
2 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 6-10 1
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 1-3 1
iOS podaci Nema informacija o podacima koji se prikupljaju 0
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Da 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Dok je konekcija uređaja i sajta sigurna, lokacija hosting servera nije utvrđena, jer sajt koristi posrednički servis iz SAD. Nema informacije o mestu gde se skladište podaci. Osim kroz Srbiju i SAD, podaci prolaze kroz jednu zemlju EU. Razumljivost politike privatnosti ocenjena je srednjom ocenom, a njen sadržaj ne ispunjava većinu obaveza o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Ne postoji obaveštenje o kolačićima, koje sajt plasira u određenoj meri, bez najintruzivnijih. Od korisnika Android platforme traže se tri rizične dozvole, a prisutan je veći broj trekera. Korisnici iOS nisu obavešteni o podacima koji se prikupljaju. Registracija korisnika obuhvaćena je politikom privatnosti, a na ovaj način skuplja se minimalna količina podataka u odnosu na svrhu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.