Insajder

20222021

insajder.net

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 12.11.2015 Izdavač: INSAJDER PRODUKCIJA DOO BEOGRAD.

63100
1115
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
1230
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Delimično1
Da li je navedena svrha obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Delimično1
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Delimično1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?2 - srednje4
1325
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Ne postoji obaveštenje o kolačićima0
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
710
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Dok je konekcija uređaja i sajta sigurna, lokacija hosting servera je maskirana bez obaveštenja korisnika o očekivanom režimu zaštite. Korisnički podaci putuju kroz pravno adekvatne i delimično adekvatne jurisdikcije. Dokument o politikama privatnosti nije unapređen: njegova razumljivost ocenjena je srednjom ocenom, a njen sadržaj i dalje ne ispunjava većinu obaveza o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Ne postoji obaveštenje o kolačićima, koje sajt plasira u određenoj meri, bez najintruzivnijih. Od korisnika Android platforme traže se tri rizične dozvole, a prisutan je veći broj trekera. Medij nema aplikaciju za iOS. Registracija korisnika je obuhvaćena politikom privatnosti, ali opcija ne postoji na sajtu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.