Politika

politika.rs

Sajt registrovan kao forma istoimenog dnevnog lista 02.11.2009. Izdavač: Politika novine i magazini Društvo za izdavanje novina i magazina doo Beograd.

37 100
2 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Ne 0
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti 0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? SAD 1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Da, u SAD 1
3 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Ne 0
Da li je navedena svrha obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Ne 0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
15 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 21-50 1
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Ne 1
Vrste trekera - Gugl analitika Ne 1
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
8 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 1-5 2
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 1-3 1
iOS podaci Podaci se ne prikupljaju 5
5 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Ne 0
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Da 5
4 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) 5-9 4

PREGLED

Jedan od samo četiri medija bez podešenog automatskog učitavanja sajta po sigurnom protokolu, mada za to poseduje odgovarajući sertifikat. Bez ispravne konfiguracije, sertifikat za HTTPS je obesmišljen. Lokacija servera se ne može utvrditi, jer sajt koristi posrednike sadržaja iz SAD, dok u politici privatnosti građani nisu obavešteni o mestu skladištenja ličnih podataka. Osim kroz Srbiju i SAD, podaci prolaze kroz još četiri države, sve članice EU. Razumljivost politike privatnosti ocenjena je najnižom ocenom, jer je na stranom jeziku, dok njen sadržaj ne ispunjava nijednu od obaveza iz zakona u pogledu informisanja korisnika o obradi ličnih podataka. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira značajnu količinu kolačića i trekera, ali ne i najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme traži se određen broj rizičnih dozvola, uz veći broj trekera, dok se od korisnika iOS ne prikupljaju podaci. Registracija korisnika postoji, ali nije obuhvaćena politikom privatnosti. Količina podataka koja se na taj način skuplja minimalna je u odnosu na svrhu. Protiv medija doneto je pet odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.