Politika

20222021

politika.rs

Sajt registrovan kao forma istoimenog dnevnog lista 02.11.2009. Izdavač: Politika novine i magazini Društvo za izdavanje novina i magazina doo Beograd.

41100
1115
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
330
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Ne0
Da li je navedena svrha obrade podataka?Ne0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Ne0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
1525
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera21-501
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju11-202
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaNe1
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
810
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju1-52
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciPodaci se ne prikupljaju 5
010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne 0
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne 0
410
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)5-94

PREGLED

Na sajtu je u međuvremenu aktivirano automatsko učitavanje po sigurnom protokolu. Lokacija servera je maskrana, bez obaveštenja korisnicima o standardima zaštite skladištenih podataka. Koristi usluge posredovanja sadržaja kompanije iz delimično usklađenog režima, što je slučaj i sa tranzitom podataka. Razumljivost politike privatnosti i dalje je na najnižem nivou, dok ne ispunjava nijednu zakonsku obavezu. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira značajnu količinu kolačića i trekera, ali ne i najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme traži se određen broj rizičnih dozvola, uz veći broj trekera, dok se od korisnika iOS ne prikupljaju podaci. Registracija korisnika postoji, ali nije obuhvaćena politikom privatnosti. Količina podataka koja se na taj način skuplja prevazilazi svrhu. Protiv medija doneto je pet odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.