Objektiv

20222021

objektiv.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 26.12.2019. Izdavač: Elektronski portal Objektiv doo Beograd.

56100
1115
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
1630
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?2 - srednje4
325
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera51+0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju21-401
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju41+0
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
610
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju4+0
iOS podaciPodaci se ne prikupljaju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Konekcija korisničkog uređaja sa sajtom odvija se po sigurnom protokolu. Lokacija servera je maskirana, bez obaveštenja u politikama privatnosti. Tranzit podataka odvija se kroz jurisdikcije sa usklađenim i delimično usklađenim režimom zaštite. Politike privatnosti nisu unapređene: razumljivost je ponovo ocenjena srednjom ocenom, a njen sadržaj uglavnom ne ispunjava zakonske obaveze. Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije. Sajt plasira izuzetno veliku količinu kolačića i trekera, uključujući i najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme traže se rizične dozvole, registrovan je i određen broj trekera, dok se od korisnika iOS ne prikupljaju podaci. Registracija korisnika je obuhvaćena politikom privatnosti, ali opcija ne postoji na sajtu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.