Jugpress

20222021

jugpress.com

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 11.12.2009. Izdavač: Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije.

91100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
3030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
1625
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po brojuMedij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po brojuMedij nema aplikaciju2
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Zahvaljujući izradi odgovarajuće politike privatnosti, medij je jednim potezom nadoknadio svih 30 poena koji su prošle godine oduzeti zbog izostanka ovog dokumenta. Još jedan poen medij je zaradio u kategoriji kolačića i trekera, jer su korisnici sada obavešteni o alatima za prikupljanje metapodataka – mada im ne pruža jednostavnu mogućnost za uskraćivanje saglasnosti. Ispunjeni su svi tehnički uslovi, medij nema opciju registracije korisnika, nema mobilne aplikacije, a ni odluke o kršenju etičkog kodeksa.


Uređaj i sajt komuniciraju po sigurnom protokolu, dok su server i tranzit podataka locirani u pravno adekvatnom režimu zaštite. Sajt je u međuvremenu postavio politike privatnosti: razumljivost dokumenta je ocenjena najvišom ocenom, a njegov sadržaj u potpunosti ispunjava propisane obaveze. Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije. Prisutan je manji broj trekera, bez najintruzivnijih. Nema aplikacije za mobilne platforme. Ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.