BIZLife

20222021

bizlife.rs

Sajt dnevnih i periodičnih novina registrovanih 16.05.2013. Izdavač: Digital life doo Beograd.

87100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
2930
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Delimično1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
1325
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera21-501
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju11-202
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po brojuMedij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po brojuMedij nema aplikaciju2
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Da 5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Jedini medij iz prošlogišnjeg rangiranja koji se zadržao u prvoj petorki i unekoliko popravio svoj skor, zahvaljujući jasnijoj situaciji u vezi sa registracijom korisnika – kao i zbog odustajanja od upotrebe najintruzivnijih trekera. Maksimalan broj poena, kao i prošle godine, utvrđen je u kategorijama ispunjenosti tehničkih i etičkih uslova, te (odsustvu) mobilnih aplikacija. Više prostora za unapređenje svog odnosa prema privatnosti korisnika može se naći u kategoriji koja ocenjuje upravljanje kolačićima i trekerima – korisnici su obavešteni o prikupljanju metapodataka bez jednostavne opcije za uskraćivanje saglasnosti. Takođe, samo jedan poen nedostaje za maksimalnu ocenu politika privatnosti.


Konekcija uređaja i sajta je sigurna, server i trasa podataka locirani su u pravno odgovarajućim jurisdikcijama. Politika privatnosti ocenjena je najvišom ocenom i gotovo u potpunosti ispunjava sve obaveze propisane zakonom o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Po broju kolačića koje plasira, sajt je svrstan u srednje ocenjenu grupu; prisutni su trekeri za Fejsbuk piksel i Gugl analitiku, ali nema najintruzivnijih. Medij nema aplikaciju za mobilne platforme. Registracija korisnika nije obuhvaćena politikom privatnosti, ali se na ovaj način prikuplja minimum podataka u odnosu na svrhu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.