Telegraf

telegraf.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 15.03.2012. Izdavač: Internet Group doo, Beograd.

69 100
15 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
24 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Da 1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Da 2
Da li je navedena svrha obrade podataka? Da 2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Da 2
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Da 2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Da 2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Da 2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Da 2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Da 1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 2 - srednje 4
6 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 21-50 1
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 21-40 1
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Da 0
7 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 6-10 1
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 1-3 1
iOS podaci Prikupljaju se podaci koji nisu lični 5
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Da 5
7 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) 1-4 7

PREGLED

Konekcija uređaja i sajta je sigurna, hosting server se nalazi u Srbiji, a podaci korisnika ne napuštaju zemlju na svom putu do servera. Razumljivost politike privatnosti ocenjena je srednjom ocenom, dok njen sadržaj gotovo u potpunosti ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira značajnu količinu kolačića i trekera, uključujuči i najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme traži se određen broj rizičnih dozvola, uz osrednji broj trekera, dok se od korisnika iOS prikupljaju podaci koji nisu lični. Registracija korisnika je obuhvaćena politikom privatnosti, a količina podataka koja se na taj način skuplja minimalna je u odnosu na svrhu. Protiv medija donete su tri odluke o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.