Telegraf

20222021

telegraf.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 15.03.2012. Izdavač: Internet Group doo, Beograd.

63100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
2430
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?2 - srednje4
325
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera51+0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju21-401
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju41+0
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
710
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciPrikupljaju se podaci koji nisu lični5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
410
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)5-94

PREGLED

Uređaj i sajt komuniciraju po sigurnom protokolu, a server i tranzit podataka su locirani u zemlji sa usklađenim pravnim režimom. Razumljivost politike privatnosti ponovo je ocenjena srednjom ocenom, dok njen sadržaj i dalje ne ispunjava zakonske obaveze u potpunosti. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira značajnu količinu kolačića i trekera, uključujuči i najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme traži se određen broj rizičnih dozvola, uz određeni broj trekera, dok se od korisnika iOS prikupljaju podaci koji nisu lični. Ukinuta je registracija korisnika. U međuvremenu su protiv medija donete još dve odluke o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti i sad ih ima ukupno pet.