Alo

alo.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 02.07.2018. Izdavač: Alo media system doo Beograd.

43 100
15 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
8 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Delimično 1
Da li je navedena svrha obrade podataka? Delimično 1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Da 2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
4 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 51+ 0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 40+ 0
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Da 0
6 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 1-5 2
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 0 2
iOS podaci Prikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info 2
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Ne postoji registracija 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne postoji registracija 5
0 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) 10+ 0

PREGLED

Konekcija je sigurna, server se nalazi u Srbiji, a podaci korisnika ne napuštaju zemlju na svom putu do servera. Mada postoji, politika privatnosti ispunjava samo mali broj zakonskih obaveza o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira veliku količinu kolačića i trekera, uključujući najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme ne traže se rizične dozvole, prisutni su trekeri, dok se od korisnika iOS prikupljaju lični podaci. Na sajtu ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija doneto je 13 odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.