Alo

20222021

alo.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 02.07.2018. Izdavač: Alo media system doo Beograd.

48100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
830
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Delimično1
Da li je navedena svrha obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
925
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera51+0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju21-401
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju21-401
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
610
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju1-52
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju02
iOS podaciPrikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info2
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)10+0

PREGLED

Konekcija je sigurna, server i trasa podataka su u adekvatnim jurisdikcijama. Mada postoji, politika privatnosti ispunjava tek nekoliko zakonskih obaveza o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka; njena razumljivost ocenjena je najnižom ocenom. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Veliki broj trekera koje sajt plasira svrstava ga u najgore ocenjenu grupu, sa velikim brojem marketinških i kolačića trećih strana, uključujući trekere za Fejsbuk i Gugl, ali ne i najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme ne traže se rizične dozvole, prisutni su trekeri, dok se od korisnika iOS prikupljaju lični podaci. Na sajtu ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija su u međuvremenu donete još tri odluke o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti i sada ih je ukupno 16, što je neslavni rekord u ovoj kategoriji.