Mondo

20222021

mondo.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 06.02.2019. Izdavač: Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd.

55100
1115
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
630
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Delimično1
Da li je navedena svrha obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Ne0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
1525
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
310
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju4+0
iOS podaciPrikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info2
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Koristi siguran protokol za konekciju uređaja i sajta. Maskirana je lokacija servera, bez obaveštenja o očekivanom režimu zaštite. Posrednički servis je u SAD, pa se za podatke može reći da prolaze kroz delimično usklađenu jurisdikciju. Politika privatnosti u nedovoljnoj meri ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika, dok je njena razumljivost ostala na niskim granama. Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije. Plasira umeren broj kolačića i trekera, bez najintruzivnijih. Od korisnika Android platforme traže se rizične dozvole, uz značajan broj trekera, dok se od korisnika iOS prikupljaju lični podaci. Registracija je obuhvaćena politikom privatnosti, ali opcija ne postoji na sajtu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.