Mondo

mondo.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 06.02.2019. Izdavač: Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda Mondo Inc doo Beograd.

49 100
11 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti 0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? SAD 1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Da, u SAD 1
6 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Delimično 1
Da li je navedena svrha obrade podataka? Delimično 1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Delimično 1
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Ne 0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
9 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 0-20 2
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Da 0
3 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 6-10 1
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 4+ 0
iOS podaci Prikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info 2
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne postoji registracija 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Koristi siguran protokol za konekciju uređaja i sajta. Podaci korisnika prolaze kroz Srbiju, dve zemlje EU i SAD, ali korisnici neće znati gde se njihovi lični podaci skladište, jer je lokacija servera sakrivena posredničkom uslugom kompanije smeštene u SAD, državi koja nije u potpunosti usaglašena sa odgovarajućim standardima zaštite. Politika privatnosti u nedovoljnoj meri ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira značajnu količinu kolačića i trekera, uključujući i one najintruzivnije. Od korisnika Android platforme traže se rizične dozvole, uz značajan broj trekera, dok se od korisnika iOS prikupljaju lični podaci. Registracija je obuhvaćena politikom privatnosti, ali opcija ne postoji na sajtu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.