Pressek

20222021

pressek.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 16.01.2017. Izdavač: Miroslav Čer pr Reklamna agencija Gerila ADV Kragujevac.

60100
615
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Ne0
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
1630
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Ne0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?2 - srednje4
1325
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Ne postoji obaveštenje o kolačićima0
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po brojuMedij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po brojuMedij nema aplikaciju2
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
510
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne 0
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Da 5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Jedan od dva preostala medija koji još uvek nemaju podešeno automatsko učitavanje sajta po sigurnom protokolu, iako za to poseduju odgovarajući sertifikat. Server i tranzit podakata locirani su u zemljama sa usklađenim režimom zaštite. Medij je u međuvremenu izradio politiku privatnosti čija je razumljivost ocenjena srednjom ocenom, a njen sadržaj samo delimično ispunjava zakonske obaveze. Nema obaveštenja o kolačićima, koje sajt plasira u manjoj meri, bez najintruzivnijih. Nema aplikacije za mobilne platforme. Opcija registracije korisnika postoji, ali nije obuhvaćena politikom privatnosti. Na ovaj način prikuplja se minimum podataka potrebnih za svrhu obrade. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.