Informer

20222021

informer.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 31.01.2017. Izdavač: Insajder tim doo Beograd.

59100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
1530
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Delimično1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
1125
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera21-501
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju21-401
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju11-202
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
810
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju6-101
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju02
iOS podaciPrikupljaju se podaci koji nisu lični5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)10+0

PREGLED

Konekcija uređaja i sajta je sigurna, a server i putanja podataka locirani su u pravno adekvatnim jurisdikcijama. Razumljivost politike privatnosti ponovo je ocenjena najnižom ocenom, mada njen sadržaj u većoj meri ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira značajnu količinu kolačića i trekera, mada ne i najintruzivnije vrste. Od korisnika Android platforme se ne traže rizične dozvole, ali je registrovan veći broj trekera, dok se od korisnika iOS ne prikupljaju lični podaci. Na sajtu ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija su u međuvremenu donete još četiri odluke o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti i sada ih ukupno ima 14.