Blic

20222021

blic.rs

Sajt registrovan kao forma istoimenog dnevnog lista 18.11.2009. Izdavač: Izdavačko društvo Ringier Axel Springer doo Beograd

44100
1315
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?SAD1
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
1930
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
425
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera51+0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju21-401
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju21-401
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
310
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju11+ 0
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciPrikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info2
510
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne 0
010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)10+0

PREGLED

Najveći pad na rang listi u odnosu na prošlu godinu, za celih 11 poena. U kategoriji poštovanja etičkog kodeksa oduzeto je dodatnih 4 poena jer se sa novim odlukama regulatornog tela, zbog kršenja privatnosti građana u svom izveštavanju, medij sada svrstao među visoko rizične kuće. Još 7 poena oduzeto je zbog primene najintruzivnijih kolačića, alata koji prikupljaju podatke o ponašanju građana na internetu. Takođe, sajt plasira veliki broj raznih vrsta manje intruzivnih kolačića, a u odnosu na prošlu godinu gotovo je udvostručen broj marketinških trekera. Ostali parametri za ocenu odnosa prema privatnosti građana koji koriste sajt ovog medija ostali su nepromenjeni.


Sajt obezbeđuje siguran protokol za komunikaciju sa korisničkim uređajem, server i deo putanje podataka locirani su u državi koja delimično odgovara standardima zaštite podataka. Politike podataka nisu unapređene: zakonske obaveze o informisanju korisnika uglavnom su ispunjene, dok je razumljivost teksta politike ponovo ocenjena najslabijom ocenom. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali i dalje ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Indikatori o broju i vrsti trekera, kolačićima trećih strana i alatima velikih korporacija ponovo odnose sajtu veliki broj poena. Intruzivna praksa sa ličnim podacima korisnika uglavnom se ponavlja na mobilnim platformama. Od srednje rizičnih po broju odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti, medij je sada svrstan u visoko rizične sa ukupno 10 takvih odluka Saveta za štampu.