Blic

blic.rs

Sajt registrovan kao forma istoimenog dnevnog lista 18.11.2009. Izdavač: Izdavačko društvo Ringier Axel Springer doo Beograd

55 100
13 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? SAD 1
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? SAD 1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
19 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Da 1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Da 2
Da li je navedena svrha obrade podataka? Da 2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Da 2
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Da 2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Da 2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Da 2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Da 1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
11 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 21-50 1
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 21-40 1
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
3 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 11+ 0
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 1-3 1
iOS podaci Prikupljaju se lični podaci kao što su ID, lokacija, kontakt info 2
5 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne 0
4 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) 5-9 4

PREGLED

Tehnički i pravni preduslovi su u određenoj meri ispunjeni: sajt obezbeđuje siguran protokol za komunikaciju sa korisničkim uređajem, server i putanja podataka locirani su u državi koja delimično odgovara standardima zaštite podataka; od 12 pokazatelja o izvršavanju zakonske obaveze o informisanju korisnika, tri su slabije bodovana. Najveći broj poena oduzet je na indikatorima o broju i vrsti trekera, kolačićima trećih strana i alatima velikih korporacija. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Intruzivna praksa sa ličnim podacima korisnika uglavnom se ponavlja na mobilnim platformama. Registracija korisnika opisana je u politici privatnosti, ali obim prikupljenih podataka prevazilazi svrhu njihovog prikupljanja. Pet odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti svrstava medij u srednje rizične aktere.