Direktno

direktno.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 05.02.2020. Izdavač: Privredno društvo Direktno Digital News doo Beograd.

56 100
15 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
10 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Da 2
Da li je navedena svrha obrade podataka? Delimično 1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Ne 0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 2 - srednje 4
8 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije 2
Broj trekera 51+ 0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 21-40 1
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 40+ 0
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
3 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 1-5 2
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 1-3 1
iOS podaci Nema informacija o podacima koji se prikupljaju 0
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Da 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Konekcija uređaja i sajta odvija se po sigurnom protokolu, server se nalazi u jednoj EU državi. Na svom putu od korisničkog uređaja do servera, podaci prolaze i kroz jednu evropsku zemlju, koja nije članica EU, ali je usaglašena sa standardima zaštite. Razumljivost politike privatnosti ocenjena je srednjom ocenom, ali njen sadržaj tek u manjoj meri ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Kolačići na sajtu su aktivni, ali postoji jednostavan i vidljiv način da se isključe. Sajt plasira izuzetno veliki broj kolačića i trekera, mada ne i one najintruzivnije. Od korisnika Android platforme traži se manji broj rizičnih dozvola, uz manji broj trekera, dok korisnici iOS nisu informisani o vrsti podataka koji se prikupljaju. Registracija korisnika je obuhvaćena politikom privatnosti, a količina podataka koja se na taj način skuplja minimalna je u odnosu na svrhu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.