Direktno

20222021

direktno.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 05.02.2020. Izdavač: Privredno društvo Direktno Digital News doo Beograd.

51100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
1030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Ne0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?2 - srednje4
825
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera51+0
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju21-401
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju41+0
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
310
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju1-52
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciNema informacija o podacima koji se prikupljaju 0
510
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Da 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne 0
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Konekcija uređaja i sajta odvija se po sigurnom protokolu, server i trasa podataka su u jurisdikcijama usaglašenim sa standardima zaštite. Sadržaj i kvalitet politike privatnosti ostao je nepromenjen: razumljivost je ocenjena srednjom ocenom, dok tek u manjoj meri ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije. Sajt plasira izuzetno veliki broj kolačića i trekera, mada ne i one najintruzivnije. Od korisnika Android platforme traži se manji broj rizičnih dozvola, uz manji broj trekera, dok korisnici iOS nisu informisani o vrsti podataka koji se prikupljaju. Registracija korisnika je obuhvaćena politikom privatnosti, a količina podataka koja se na taj način skuplja minimalna je u odnosu na svrhu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.