N1

20222021

rs.n1info.com

Platforma beogradskog ogranka regionalnog kablovskog kanala, pokrenutog 2014. u vlasništvu kompanije Adria News (United Media).

74100
1315
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
2130
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Delimično1
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?2 - srednje4
1525
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti, opt-in10
Broj trekera21-501
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju11-202
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju11-202
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
810
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju1-52
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciPrikupljaju se podaci koji nisu lični5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
710
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)1-47

PREGLED

Aktivan je siguran protokol za komunikaciju uređaja i sajta. Lokacija servera je maskirana, bez obaveštenja korisnicima. Tranzit vodi podatke kroz jurisdikcije sa delimično usklađenim režimom zaštite. Politikom privatnosti uglavnom su ispunjene zakonske obaveze o obaveštavanju korisnika, a njena razumljivost ostala je na srednjoj oceni. Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti korisnika. Plasira se veliki broj kolačića i trekera, uključujući najintruzivnije. Na Android aplikaciji zabeležen je osrednji broj trekera i intruzivnih dozvola, dok se sa iOS platforme ne prikupljaju lični podaci. Nema opcije za registraciju korisnika. Medij je ostao na jednoj odluci o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.