Pirotske vesti

20222021

pirotskevesti.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 20.01.2014. Izdavač: Aleksandar Ćirić pr Agencija za veb portale i novinske delatnosti Pina NC Pirot.

54100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Ne0
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Ne0
Da li je navedena svrha obrade podataka?Ne0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Ne0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
925
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Ne postoji obaveštenje o kolačićima0
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaDa0
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju03
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju02
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Komunikacija uređaja i sajta odvija se po sigurnom protokolu. Hosting server i protok podataka locirani su u zemljama sa usklađenim i delimično usklađenim režimom zaštite. Medij nije izradio politike privatnosti, zbog čega mu se i dalje oduzimaju bodovi po svim pokazateljima iz ove kategorije. Ne postoji obaveštenje o kolačićima, koje sajt plasira u određenoj meri, mada bez najintruzivnijih. Na Android platformi ne traže se dozvole, niti ima trekera, dok na iOS platformi nema informacija o podacima koji se prikupljaju. Ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.