Pištaljka

20222021

pistaljka.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 12.08.2010. Izdavač: Udruženje “Eutopija”.

48100
1115
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Ne0
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Ne0
Da li je navedena svrha obrade podataka?Ne0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Ne0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
1425
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Ne postoji obaveštenje o kolačićima0
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
810
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju1-52
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
510
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne 0
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Da 5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Komunikacija korisničkog uređaja i sajta odvija se po sigurnom protokolu, dok je lokacija servera maskirana, bez obaveštenja o režimu zaštite za podatke koji se skladište. Tranzit podataka odvija se kroz jurisdikcije sa delimično usklađenim režimom. Sajt još uvek nema dokument o privatnosti, zbog čega gubi poene po svim indikatorima iz ove kategorije. Na sajtu ne postoji obaveštenje o kolačićima, plasiranim u manjem broju, bez najintruzivnijih. Za Android platforme registrovan je jedan treker i traži se jedna intruzivna dozvola, dok za iOS nema aplikacije. Registracija korisnika nije obuhvaćena politikom privatnosti, ali se na ovaj način sakuplja minimum podataka u odnosu na svrhu. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.