Niške vesti

20222021

niskevesti.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 26.12.2014. Izdavač: City marketing Centar doo Niš.

74100
1415
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
1630
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Delimično1
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Delimično1
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?2 - srednje4
1625
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaNe1
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
810
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju1-52
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciPodaci se ne prikupljaju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Uređaj i sajt komuniciraju po sigurnom protokolu. Server je u jurisdikciji sa usklađenim režimom zaštite, dok podaci prolaze kroz usklađen i delimično usklađen režim. Razumljivost politike privatnosti nije unapređena, ocenjena je srednjom ocenom, a njen sadržaj i dalje samo delimično ispunjava zahteve propisane zakonom. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira se značajan broj kolačića i trekera, bez najintruzivnijih. Od korisnika Android platforme traži se manji broj rizičnih dozvola, uz manji broj trekera, dok se od korisnika iOS ne prikupljaju podaci. Registracija korisnika na sajtu je ukinuta. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.