Moj Bečej

20222021

mojbecej.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 16.10.2012. Izdavač: Bečejsko udruženje mladih.

98100
1315
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
3030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
2525
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti, opt-in10
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaNe1
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po brojuMedij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po brojuMedij nema aplikaciju2
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Jedan od dva medija koji su zabeležili najveći skok na tabeli od ukupno 40 poena i to pre svega zahvaljujući izradi dokumenta o privatnosti koji ispunjava sve zakonom predviđene obaveze. U kategoriji koja ocenjuje prikupljanje metapodataka o ponašanju korisnika preko kolačića i trekera, medij je dobio maksimalan broj poena zahvaljujući, između ostalog, odluci da ovi alati onlajn praćenja na sajtu ne budu aktivni pre izričite saglasnosti (opt-in). Medij nema opciju registracije korisnika ni aplikacije za mobilne platforme, što donosi maksimalan broj poena, kao i odsustvo odluka o kršenju etičkog kodeksa.


Protokol za komunikaciju uređaja i sajta je siguran. Server je smešten u jurisdikciju sa usklađenim režimom zaštite, dok podaciji prolaze kroz jurisdikcije sa delimično usklađenim režimom. Dokument politika privatnosti je unapređen i sada u potpunosti ispunjava zakonske obaveze o informisanju korisnika o obradi ličnih podataka. Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti. Plasira se mali broj trekera, bez najintruzivnijih. Nema aplikacije za mobilne platforme. Ne postoji registracija za korisnike. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.