Magločistač

20222021

maglocistac.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 06.02.2015. Izdavač: Udruženje građana “Centar građanskih vrednosti”.

91100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
3030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
1625
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Postoji obaveštenje da sajt prikuplja kolačiće, ali nema jednostavne opt-out opcije2
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po brojuMedij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po brojuMedij nema aplikaciju2
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Politike privatnosti koje ispunjavaju zakonske obaveze o informisanju korisnika šta se i zašto dešava sa njihovim ličnim podacima, donele su mediju maksimalnih 30 poena i značajan skok na tabeli u odnosu na prošlogodišnje rangiranje. Ispunjeni su svi tehnički uslovi, medij nema opciju registracije korisnika, nema mobilne aplikacije, a ni odluke o kršenju etičkog kodeksa. Prostor za dalje unapređenje nalazi se u upravljanju kolačićima i trekerima: medij obaveštava korisnike o prisustvu ovih alata, ali nema jednostavne opcije za uskraćivanje saglasnosti.


Konekcija uređaja i sajta se odvija po sigurnom protokolu, dok su server i zemlje tranzita za podatke u režimu usklađene pravne zaštite. Politike privatnosti su promenjene: sada je njihova razumljivost ocenjena najvišom ocenom, a ispunjeni su sve zakonske obaveze. Sajt obaveštava korisnike da postavlja kolačiće, ali ne pruža jednostavan način za uskraćivanje pristanka. Plasira se manji broj kolačića i trekera, bez najintruzivnijih. Nema aplikacije za mobilne platforme. Ne postoji opcija registracije za korisnike. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.