Kruševac press

20222021

krusevacpress.com

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (uređivački oblikovana internet stranica) 03.09.2015. Izdavač: Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac.

99100
1515
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Srbija i adekvatne države po pravu RS2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?Ne2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Ne ili Da, u adekvatnim državama2
3030
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Da1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Da2
Da li je navedena svrha obrade podataka?Da2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Da2
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Da2
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Da2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Da2
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Da2
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Da2
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Da1
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?1 - najbolje9
2425
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti, opt-in10
Broj trekera0-202
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju0-103
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselNe1
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
1010
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po brojuMedij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po brojuMedij nema aplikaciju2
iOS podaciMedij nema aplikaciju 5
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Najveći skok na tabeli ostvaren je zahvaljujući radikalnom zaokretu u odnosu medija prema obaveštavanju korisnika o njihovim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Ocena politike privatnosti i niza zakonskih obaveza koje se posebno boduju rezultirali su u usponu od 25 poena, a dodatnih 10 osvojeno je na kolačićima: primenjeno je idealno rešenje opt-in, odnosno kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti korisnika. Konačno, još 5 poena mediju je dodeljeno pošto je rešena nejasna opcija korisničke registracije. Kao i prošle godine, ispunjeni su tehnički i etički uslovi za maksimalnu ocenu, a ponovo je nagrađeno odsustvo mobilnih aplikacija kao rizik manje po privatnost građana.


Uređaj i sajt komuniciraju po sigurnom protokolu. Server i putanja podataka locirani su na teritorijama sa adekvatnim režimom zaštite. Dokument o privatnosti je izmenjen: sada je njegova razumljivost ocenjena najvišom ocenom, dok po svim indikatorima ispunjava zakonske obaveze. Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti. Plasira ih u manjoj meri, bez najintruzivnijih. Nema aplikacije za mobilne platforme. Ne postoji opcija registracije za korisnike. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.