Južne vesti

20222021

juznevesti.com

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 11.10.2010. Izdavač: Simplicity doo Niš.

52100
1115
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol?Da9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server?Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima?SAD1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi?Da, u SAD1
730
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen?Da3
Da li je naveden rukovalac podacima?Ne0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju?Delimično1
Da li je navedena svrha obrade podataka?Delimično1
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka?Ne0
Da li je naveden rok čuvanja podataka?Ne0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju?Delimično1
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome?Delimično1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije?Ne0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)?Ne0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka?Ne0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti?3 - najslabije0
1125
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima?Ne postoji obaveštenje o kolačićima0
Broj trekera21-501
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju11-202
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju0-103
Vrste trekera - Fejsbuk pikselDa0
Vrste trekera - Gugl analitikaDa0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosaNe5
310
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju1-52
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju1-31
iOS podaciNema informacija o podacima koji se prikupljaju 0
1010
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti?Ne postoji registracija5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije?Ne postoji registracija5
1010
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka)Nema prekršaja10

PREGLED

Protokol za komunikaciju uređaja i sajta je siguran, dok sajt koristi posredničke usluge kompanije iz SAD, bez obaveštenja korisnicima o režimu zaštite u kom su podaci skladišteni. Podaci prolaze kroz jurisdikcije sa adekvatnom i delimično adekvatnom pravnom zaštitom. Politika privatnosti nije unapređena: njena razumljivost ocenjena je najlošijom ocenom i samo u manjoj meri ispunjava pripisane obaveze. Na sajtu ne postoji obaveštenje o kolačićima i trekerima, dok njihov broj nije zanemarljiv, mada nema najintruzivnijih. Od korisnika Android platforme traži se određeni broj rizičnih dozvola, uz veći broj trekera, dok korisnici iOS nisu obavešteni o vrsti podataka koji se prikupljaju. Na sajtu ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.